Rebecca Henderson

Kapitalizmi yeniden tasarlamak

  • Kapitalizm, küreselleşen toplumun karşılaştığı en büyük zorluklarla başa çıkmak için etkin bir güç olabilir mi?
  • Özel girişim çerçevesi neden temel bir hayal gücü gerektiriyor?
  • İşletmelerin kendilerini “büyük sorunları” çözmeye adamaları, kurum içerisinde yaratıcı düşünce  ve inovasyonu nasıl tetikler?
  • Eşi görülmemiş zorluklarla ve olağanüstü fırsatlarla karşı karşıya olan bir dünyaya adapte olmak

Harvard Üniversitesi Profesörü ve iş hayatında sürdürülebilir inovasyon uzmanı

Harvard Üniversitesi’nden profesör Rebecca Henderson, iş hayatının sürdürülebilir bir gelecek sağlamada oynayabileceği aktif rol hakkında iç görüsü en yüksek akademisyenlerden biridir. En son araştırmasında firmaların sürdürülebilir bir ekonomi inşa ederek gelecekteki olası güçlüklere nasıl hazırlanabileceklerine odaklanmıştır. Genel Yönetim ve Strateji birimlerinde Harvard Business School’da (HBS) eş zamanlı olarak görev almasının yanısıra İş ve Çevre Girişimi Hareketi’nin eş Başkanıdır.

Profesör Henderson’ın son kitabı, “Yıkılan Bir Dünya’da Kapitalizmi Yeniden Düzenlemek” Nisan 2020’de yayınlanacak olup; toplumda pozitif etki yaratabilen ve ekonomik büyümeyi sağlamak için sürdürülebilir finansal performansı arttırabilen bir kapitalizm kavramı üzerine yeni bir entelektüel çerçeve sunmaktadır. Sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerine danışmanlık yapmakta ve aynı zamanda Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nda araştırma görevlisi görevini sürdürmektedir. 2018’de Henderson; Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi’ne seçilmiştir.